Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Yours

All the things they promised us
All the thoughts we shared
Each moment we loved
and laughed
and made ours
Every part of our bodies
that became one
And every one that became lonely
They all are
and exist
They all are meant
not to be
The all are
not to exist

Your decision


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου